กระดานข่าว
เข้าระบบสมาชิก
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ
หน้าแรก

  

ปิยะพงษ์  อาจวิชัย

ผู้ดูแลเว็บไซต์

หน้าหลัก
หน้าแรก
ติดต่อเรา
แนะนำบอกต่อ
ข้อมูลทั่วไป
_NSHEADER

เมนูหลัก

สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกใหม่ในเดือนนี้0
สมาชิกใหม่ในปีนี้0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 64,012
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • MB18

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 101
 • สมาชิก:
 • 101
 • ไม่แสดง:
 • 101
 • ทั้งหมด:
 • 202

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ มิถุนายน 2552

  ข้อมูลผู้ใช้

  คำขวัญโรงเรียน สุขภาพดี มีวินัย ใส่ใจเรียน

  ++ ห้องแสดงภาพ ++
 • โรงเรียนของเรา

 • มุมมอง ImageFlow_forgJSHot HitsHot VotesHot New

  มุมมอง ImageFlow
  เลือกอัลบั้ม   ->  
  • รัฐบาลภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น”วาระแห่งชาติ”กำหนดกลยุทธสำคัญที่จะดำเนินการ คือ ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง เพื่อให้เป็นสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด และตามแผนงานที่ ๓ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด(Potential Demand) ได้กำหนดแนวทางดำเนินงานให้สถานศึกษาในระดับประถมศึกษา(ขยายโอกาส) มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา  สถานศึกษาเอกชน สถาบันอุดมศึกษา เป็นเป้าหมายการเฝ้าระวังและลดปัญหาเสี่ยงที่เป็นเหตุแห่งปัญหายาเสพติด

  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019346
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:22:25
  เข้าชม 501
  จำนวนผู้ลงคะแนน 10
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019348
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:22:25
  เข้าชม 452
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019350
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:22:25
  เข้าชม 450
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019352
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:22:25
  เข้าชม 471
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019353
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:22:25
  เข้าชม 448
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019476
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:24:35
  เข้าชม 446
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019478
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:24:35
  เข้าชม 445
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019480
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:24:35
  เข้าชม 456
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019482
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:24:35
  เข้าชม 430
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019484
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:24:35
  เข้าชม 460
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019575
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:26:14
  เข้าชม 428
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019577
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:26:14
  เข้าชม 430
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019579
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:26:14
  เข้าชม 450
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019581
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:26:14
  เข้าชม 518
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019583
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:26:14
  เข้าชม 441
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019685
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:28:04
  เข้าชม 442
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019687
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:28:04
  เข้าชม 444
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019688
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:28:04
  เข้าชม 428
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019690
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:28:04
  เข้าชม 457
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019692
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:28:04
  เข้าชม 429
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019898
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:31:37
  เข้าชม 428
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019900
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:31:37
  เข้าชม 428
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019902
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:31:37
  เข้าชม 435
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019904
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:31:37
  เข้าชม 431
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350019906
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:31:37
  เข้าชม 436
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020056
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:34:15
  เข้าชม 421
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020057
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:34:15
  เข้าชม 428
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020059
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:34:15
  เข้าชม 428
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020061
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:34:15
  เข้าชม 583
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020063
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:34:15
  เข้าชม 443
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020203
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:36:42
  เข้าชม 434
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020205
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:36:42
  เข้าชม 460
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020207
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:36:42
  เข้าชม 437
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020209
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:36:42
  เข้าชม 441
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020211
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:36:42
  เข้าชม 435
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020318
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:38:37
  เข้าชม 443
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020321
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:38:37
  เข้าชม 550
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020323
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:38:37
  เข้าชม 440
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020325
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:38:37
  เข้าชม 406
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020327
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:38:37
  เข้าชม 459
  จำนวนผู้ลงคะแนน 10
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020571
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:42:50
  เข้าชม 428
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020573
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:42:50
  เข้าชม 549
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020575
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:42:50
  เข้าชม 445
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020577
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:42:50
  เข้าชม 439
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020578
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:42:50
  เข้าชม 454
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020624
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:43:43
  เข้าชม 461
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ชื่อภาพ AlbumPhoto1350020626
  ภาพโดย nattayasuksa
  เมื่อ 2555-10-12 12:43:43
  เข้าชม 445
  จำนวนผู้ลงคะแนน 0
  ImageFlow frogJS ©  หน้าแรก

  เข้าสู่ระบบ

  ดาวน์โหลด

  กระดานข่าว

  ติดต่อเรา