กระดานข่าว
เข้าระบบสมาชิก
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ
หน้าแรก

  

ปิยะพงษ์  อาจวิชัย

ผู้ดูแลเว็บไซต์

หน้าหลัก
หน้าแรก
ติดต่อเรา
แนะนำบอกต่อ
ข้อมูลทั่วไป
_NSHEADER

เมนูหลัก

สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกใหม่ในเดือนนี้0
สมาชิกใหม่ในปีนี้0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
 • สมาชิกทั้งหมด:
 • 64,012
 • สมาชิกคนล่าสุด:
 • MB18

  จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
 • บุคคลทั่วไป:
 • 87
 • สมาชิก:
 • 87
 • ไม่แสดง:
 • 87
 • ทั้งหมด:
 • 174

   มีผู้เข้าเยี่ยมชม
  PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
  คน ตั้งแต่ มิถุนายน 2552

  ข้อมูลผู้ใช้

  คำขวัญโรงเรียน สุขภาพดี มีวินัย ใส่ใจเรียน

      

     
                                             ติดตามข่าวสารโรงเรียนทาง FACEBOOK 
       
                                                      ดาวโหลด SAR 


  • ประกาศเปิด - ปิดภาคเรียน
  • เกี่ยวกับเรา
  • ประวัติความเป็นมา
  • สถานที่ตั้ง
  • ติดต่อสอบถาม

  ภาคเรียนที่ 1
  เปิดเรียน วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
  ปิดเรียน วันที่ 30 กันยายน 2556
  ภาคเรียนที่ 2
  เปิดเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
  ปิดเรียน วันที่ 31 มีนาคม 2557


            ตรา/สัญลักษณ์


  1. วงกลม หมายถึง ความรักสามัคคีอยู่ในขอบเขตของความมีน้ำใจในการอยู่รวมเป็นหมู่คณะ
  2. ชื่อโรงเรียนณัฐญาศึกษา หมายถึง สถานให้บริการทางการศึกษาในระดับนั้น ๆ
  3. อำเภอหนองบุญมาก หมายถึง เขตบริการที่โรงเรียนให้การบริการ
  4. จังหวัดนครราชสีมา หมายถึง เขตอำเภอและโรงเรียนให้การบริการ
  5. ใบเฟื่องฟ้า หมายถึง รากฐานแห่งความรู้เพื่อเชิดชูสู่ความเจริญ
  6. ดอกเฟื่องฟ้า หมายถึง ความดีงามทางด้านวาจา จริยามารยาทของความดี

             ปรัชญาโรงเรียน

  สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้เป็นผู้เจริญ)

             สีประจำโรงเรียน

  ชมพู - ฟ้า


                   สภาพทั่วไป

                โรงเรียนณัฐญาศึกษา ตั้งอยู่ที่ 82 หมู่ที่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30410 มีเนื้อที่ 2 ไร่ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ จรดกับ อำเภอจักราช/เฉลิมพระเกียรติ ทิศใต้ จรดกับ อำเภอครบุรี/เสิงสาง ทิศตะวันออก จรดกับ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันตก จรดกับ อำเภอโชคชัย
                โรงเรียนณัฐญาศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และได้ขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เมื่อ พ.ศ. 2545 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2550 เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 เริ่มเปิดทำการสอนในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ตามแนวทางการจัดการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ. 2542 โดยรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6-16 ปี มีนักเรียนขณะนั้นจำนวน 147 คน มีครู 14
                โรงเรียนณัฐญาศึกษาได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนและเพิ่มหลักสูตรช่วงชั้นที่3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ใบอนุญาตเลขที่ นม 015/2550 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ปัจจุบันมีอาคาร 3 หลัง เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน
                เขตพื้นที่บริการ ได้แก่ บ้านใหม่ไทยเจริญ บ้านใหม่สมบูรณ์ บ้านหนองตะไก้ บ้านทุ่งหัวขวาน บ้านร่มเย็น บ้านสารภี บ้านลุงเขว้า บ้านดอนทะยูง บ้านตะครองงาม บ้านหนองจาน บ้านหนองหัวแรด บ้านหนองกระทุ่ม บ้านหนองไม้ไผ่ บ้านหนองชงโค บ้านคลองสารเพชร บ้านแหลมทอง บ้านยอกขาม บ้านพะยอม บ้านถนนหัก บ้านคลองเมือง บ้านท่าตะแบก ฯลฯ

                            
  • แผนที่ตั้ง
   • ขนาดพื้นที่
   • ลักษณะภูมิประเทศ
   • อาณาเขตติดต่อ
  • อาคาร/สิ่งก่อสร้าง

  อาคาร 1

  ประเภท
  สร้างเมื่อ

  อาคาร 2

  ประเภท
  สร้างเมื่อ

  อาคาร 3

  ประเภท
  สร้างเมื่อ

  อาคาร 4

  ประเภท
  สร้างเมื่อ

  อาคาร 5

  ประเภท
  สร้างเมื่อ  เลขที่ 82 หมู่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
  โทรศัพท์ 044-330384 ,044-490156
  Website :
  http://www.nattayasuksa.com

  ทางอีเมล์ผ่านหน้าเว็บไซต์  คลิก -> สอบถาม


 • Album : ศึกษาดูงาน เทอม 1 ประจำปีการศึกษา 2556
 • ภาพโดย nattayasuksa
 • เมื่อ 2556-08-29 10:43:19
 • จำนวนในอัลบั้มนี้ 122 ภาพ
 • Album : อบรมพัฒนาจิต ณ. วัดวะภูแก้ว ประจำปีการศึกษา 2556
 • ภาพโดย nattayasuksa
 • เมื่อ 2556-08-29 10:22:19
 • จำนวนในอัลบั้มนี้ 76 ภาพ
 • Album : กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
 • ภาพโดย nattayasuksa
 • เมื่อ 2556-08-29 10:10:55
 • จำนวนในอัลบั้มนี้ 32 ภาพ
 • Album : งานรับอนุบัตร/ประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
 • ภาพโดย nattayasuksa
 • เมื่อ 2556-04-05 11:04:47
 • จำนวนในอัลบั้มนี้ 56 ภาพ
 • Album : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ 2555
 • ภาพโดย nattayasuksa
 • เมื่อ 2556-02-07 10:58:26
 • จำนวนในอัลบั้มนี้ 98 ภาพ
 • Album : แข่งขัน การจัดค้ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2555
 • ภาพโดย nattayasuksa
 • เมื่อ 2555-12-06 10:26:34
 • จำนวนในอัลบั้มนี้ 45 ภาพ
 • Album : วันสุนทรภู่
 • ภาพโดย nattayasuksa
 • เมื่อ 2555-10-15 11:05:44
 • จำนวนในอัลบั้มนี้ 40 ภาพ
 • Album : โครงการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในโรงเรียนในสังกัดเขต ๒ ปี ๒๕๕๕
 • ภาพโดย nattayasuksa
 • เมื่อ 2555-10-12 12:22:25
 • จำนวนในอัลบั้มนี้ 47 ภาพ
 • Album : กีฬาครูเอกชน 55
 • ภาพโดย nattayasuksa
 • เมื่อ 2555-10-05 14:42:57
 • จำนวนในอัลบั้มนี้ 55 ภาพ
 • Album : ออกบูธงานวิชาการ
 • ภาพโดย nattayasuksa
 • เมื่อ 2555-10-05 14:17:50
 • จำนวนในอัลบั้มนี้ 66 ภาพ

 • จำนวน 57 อัลบั้ม  

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอสแดงความยินดีกับนัดเรียนชั้น ป.6 ฮิต RSS Feed
  ขอสแดงความยินดีกับนัดเรียนชั้น ป.6
    

  ได้รับนางวัลพัฒนาการ  คะแนน(o-net)

   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์ » แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฮิต RSS Feed
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์
    
   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวทั่วไป » รับสมัครนักเรียน ฮิต RSS Feed
  รับสมัครนักเรียน
    รับสมัคร  นักเรียน  ระดับอนุบาล  ระดับประถม  มัธย...
   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์ » นักเรียนที่ยังชำระค่าใช้จ่ายยังไม่ครบให้รีบมาติดต่... ฮิต RSS Feed
  นักเรียนที่ยังชำระค่าใช้จ่ายยังไม่ครบให้รีบมาติดต่...
    
   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์ » แจ้งเพื่อทราบ ฮิต RSS Feed
  แจ้งเพื่อทราบ
    

  ระดับชั้น   ชาย   &nb...

   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวทั่วไป » รับสมัครครู ฮิต RSS Feed
  รับสมัครครู
    รับสมัคร  ครูวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
   ข่าวประชาสัมพันธ์ » นักเรียนที่มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมระวังดีๆๆนะคร... ฮิต RSS Feed
  นักเรียนที่มีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมระวังดีๆๆนะคร...
    
   พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

  อ่านทั้งหมด

   

  นายณัฐวุฒิ อินเคน
  ผู้รับใบอนุญาติ/ผู้จัดการ

  ผู้บริหารโรงเรียน

  Click เพื่อดูประวัติ
  ด.ช.ภาคภูมิ ผลงาม
  กรรมการฝ่ายกิจกรรม

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • แนะนำบุคลากร


  เมษายน 2018
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30  
  กิจกรรม/พิธีการวันสำคัญ
  กิจกรรมครูและผู้บริหาร
  กิจกรรมชุมชน
  กิจกรรมนักเรียน
  อื่น ๆ
  โครงการพัฒนา/ฝึกอบรม

  ปฏิทินกิจกรรม

  18

  คำขวัญโรงเรียน

  โดย: Anonymous
  เมื่อ: 22nd Mar 2012
  เข้าชม: 6549
  ข้อคิดเห็นต่างๆ: 0
  ให้คะแนน: 0.00
  โหวต: 0

  17

  โครงการวันเข้าพรรษา 2552

  โดย: Anonymous
  เมื่อ: 17th Jun 2010
  เข้าชม: 10021
  ข้อคิดเห็นต่างๆ: 0
  ให้คะแนน: 0.00
  โหวต: 0

  16

  English & Computer camp 2010 v.1

  โดย: Anonymous
  เมื่อ: 16th Jun 2010
  เข้าชม: 3684
  ข้อคิดเห็นต่างๆ: 0
  ให้คะแนน: 0.00
  โหวต: 0

  วีดีโอกิจกรรมต่างๆ


  หน่วยงานราชการ
  หน้าแรก

  เข้าสู่ระบบ

  ดาวน์โหลด

  กระดานข่าว

  ติดต่อเรา